Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Đồng Quang.
Ngày cập nhật : 22/05/2016 | Lượt xem : 2870