Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Cải tạo mở rộng đường Phú Thái hàng trăm hộ dân đã hiến đất

Ngày cập nhật: 01/11/2018 | Lượt nghe: 1862