Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Cuộc trò chuyện giữa phóng viên với ông Phạm Trần Đang, Phó Ban quản lý di tích Đình Hùng Vương, Phó Ban tổ chức Lễ hội Đình Hùng Vương năm 2019

Ngày cập nhật: 13/04/2019 | Lượt nghe: 1966