Bạn đang nghe: Phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên: Để "thực" xứng với "danh"

Ngày cập nhật: 23/10/2021 | Lượt nghe: 4904

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (01/01/1964-01/01/2024)