Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sử dụng nước sạch trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

Ngày cập nhật: 23/02/2019 | Lượt nghe: 733