Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Ý thức của người dân được nâng lên khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực

Ngày cập nhật: 16/01/2020 | Lượt nghe: 462