Lắp đặt 501 bộ thiết bị truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại cơ sở

Cập nhật ngày: 10/04/2024 04:27 (Lượt xem: 959)
Thực hiện Dự án Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin và Truyền thông vừa hoàn thành xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và lắp đặt 501 bộ thiết bị truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 39 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Lắp đặt 501 bộ thiết bị truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại cơ sở ở các huyện, thành trong tỉnh.

39 xã, phường, thị trấn ở các huyện, thành, gồm: Định Hóa; Phú Lương; Đồng Hỷ; Phú Bình; Võ Nhai; Đại Từ; TP. Sông Công và TP. Phổ Yên.

Các địa phương này được đầu tư lắp đặt cụm thu phát truyền thanh kỹ thuật số, mỗi cụm thu, gồm: Loa phát thanh công suất 30W/loa; SIM 3G/4G; bộ máy tính phục vụ biên tập tin, phát tin, khai thác phần mềm quản lý truyền thanh tập trung; Gói dịch vụ vận hành phần mềm cho các cụm thu; micro phát thanh… Tổng kinh phí thực hiện Dự án là gần 19 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.

Dự án được triển khai nhằm xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh kết nối với hệ thống thông tin nguồn Trung ương, đảm bảo việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu xuyên suốt ở cả 4 cấp chính quyền.

https://baothainguyen.vn/tin-moi/202404/lap-dat-501-bo-thiet-bi-truyen-thanh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vien-thong-tai-co-so-e422033/
Các tin khác: