CHỢ DỐC HANH

Thứ ba 14/01/2014 - 14:52
Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên. Điện thoại: (0280) 3 831 419.
Xem chi tiết

CHỢ ĐỒNG QUANG

Thứ ba 14/01/2014 - 14:52
Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, TP.Thái Nguyên Điện thoại: (0280) 3 754 457.
Xem chi tiết

CHỢ QUAN TRIỀU

Thứ ba 14/01/2014 - 14:51
Địa chỉ: Phường Quan Triều, TP.Thái Nguyên.
Xem chi tiết

CHỢ MINH CẦU

Thứ ba 14/01/2014 - 14:51
Địa chỉ: Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng,TP. Thái Nguyên
Xem chi tiết

CHỢ TÚC DUYÊN

Thứ ba 14/01/2014 - 14:51
Địa chỉ: Phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên.
Xem chi tiết

CHỢ TÂN LONG

Thứ ba 14/01/2014 - 14:50
Địa chỉ: Phường Tân Long, TP. Thái Nguyên.
Xem chi tiết

CHỢ THÁI (CHỢ TRUNG TÂM)

Thứ ba 14/01/2014 - 14:50
Địa chỉ: Đường .Bến Tượng, TP.Thái Nguyên
Xem chi tiết

CHỢ PHÚC XUÂN.

Thứ ba 14/01/2014 - 14:50
Địa chỉ: Xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên
Xem chi tiết

CHỢ PHỔ YÊN

Thứ ba 14/01/2014 - 14:50
Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
Xem chi tiết

CHỢ CHU

Thứ ba 14/01/2014 - 14:49
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
Xem chi tiết