Phú Bình nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 19/04/2024 10:22 (Lượt xem: 959)
Thực hiện tiến trình cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số, huyện Phú Bình đã và đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến. Qua đó giúp tăng tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian gửi và nhận hồ sơ.

Cán bộ tại Bộ phận Một cửa huyện Phú Bình giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quý I/2024, xã Xuân Phương là một trong những địa phương có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt cao trên địa bàn huyện Phú Bình, với 99,2%. Theo ông Dương Văn Vận, Phó Chủ tịch UBND xã: Để đạt được kết quả trên, xã đã xây dựng 1 video hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến gửi về cho các xóm để thông tin tới nhân dân. Ngoài ra, UBND xã cũng yêu cầu cán bộ trực tại Bộ phận Một cửa tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Nhờ đó, trong những lần làm thủ tục sau, nhiều người dân đã có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà.

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở được xác định là giải pháp trọng tâm giúp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Ngoài ra, UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền CCHC, trong đó có dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức để cán bộ, nhân dân hiểu rõ và tự giác thực hiện.

Trong năm 2023, UBND huyện đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác CCHC, chuyển đổi số”; xây dựng hơn 100 tin, bài để đăng tải trên hệ thống phát thanh của huyện và cụm loa truyền thanh tại các xã, thị trấn.

Để đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, bộ phận một cửa từ cấp huyện đến các xã, thị trấn đã cơ bản được trang bị những thiết bị cần thiết như: máy scan, máy tính, máy in, camera. Hàng năm, UBND huyện cũng bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện CCHC; nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất. Riêng năm 2023, huyện phân bổ 700 triệu đồng để trang bị thêm máy vi tính, máy scan cho bộ phận một cửa của 20 xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, hàng năm, huyện đều tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ phụ trách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được tham gia các lớp tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ, công chức trên địa bàn sử dụng thành thạo máy vi tính và trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử công vụ; 100% cán bộ trực tại bộ phận một cửa đã thao tác thành thạo các phần mềm ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ đã giúp tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Phú Bình ngày càng được nâng cao. Nếu năm 2023, tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của huyện đạt 78,5%, thì tính từ đầu năm đến nay đạt hơn 90,1%.

Chia sẻ về những lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, anh Dương Trọng Thủy, công chức tại Bộ phận Một cửa xã Xuân Phương, cho biết: Đối với người dân, nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và làm chủ được thời gian nộp hồ sơ. Đặc biệt là giám sát được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quá trình xử lý. Còn đối với cán bộ, chúng tôi sẽ không mất thời gian nhập dữ liệu bước đầu lên hệ thống mà chỉ cần tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thời gian tới, huyện Phú Bình tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, hiện đại hóa trụ sở cơ quan hành chính, bộ phận một cửa, đặc biệt là tại các xã, thị trấn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực chuyên môn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và nhận thức của nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ sẽ được triển khai thường xuyên nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính.

https://baothainguyen.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cuoc-song-so/202404/phu-binh-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-deb1bf4/
Các tin khác: