Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh

Cập nhật ngày: 01/03/2024 04:44 (Lượt xem: 965)
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, nhằm công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế; giúp cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách nhà nước; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chức năng của Bản đồ số hộ kinh doanh; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương để triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh.

Cùng với đó, các đơn vị rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh, đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền về chức năng của Bản đồ số hộ kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile đến tất cả các hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp…

https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202403/trien-khai-ban-do-so-ho-kinh-doanh-57814d1/
Các tin khác: