Triển khai nền tảng bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Cập nhật ngày: 01/04/2024 09:02 (Lượt xem: 961)
Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương, đưa vào sử dụng cuối tháng 2 vừa qua. Nền tảng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thông tin và hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong quản lý, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo các cấp độ.

Nền tảng có thể hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống thông tin xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin nhanh và dễ dàng hơn. Trong ảnh: Tỷ lệ phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của cả nước tính đến ngày 29-3.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp 1 tài khoản quản trị để sử dụng. Tài khoản quản trị có thể tạo và phân quyền cho các tài khoản khác. Mỗi đơn vị vận hành hệ thống thông tin cũng được cấp 1 tài khoản thường, để trực tiếp xây dựng và quản lý hồ sơ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin do đơn vị vận hành. Thông tin, dữ liệu của mỗi cơ quan được quản lý riêng, bảo mật và không thể nhìn thấy thông tin, số liệu của cơ quan khác.

Nền tảng đã cung cấp sẵn các hồ sơ mẫu, biểu bảng đối với các loại hệ thống thông tin theo cấp độ, hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống thông tin xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ nhanh chóng, dễ dàng; cho phép trình để cơ quan có thẩm quyền xét duyệt trên hệ thống hoặc xuất hồ sơ trực tiếp từ hệ thống để xử lý.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lấy thông tin, dữ liệu từ nền tảng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đánh giá, xếp hạng công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các bộ, ngành, địa phương.

https://baothainguyen.vn/khoa-hoc-cong-nghe/202403/trien-khai-nen-tang-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-ad315af/
Các tin khác: