Tuổi trẻ Thái Nguyên ứng xử văn minh trên không gian mạng

Cập nhật ngày: 17/04/2024 08:00 (Lượt xem: 960)
Chiều 16-4, tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Thái Nguyên với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới” và triển khai cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”. Tham dự có trên 300 đoàn viên.

Các khách mời tham gia tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham luận sôi nổi về nhiều nội dung, như: Tuổi trẻ Thái Nguyên với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới; giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; vai trò tuổi trẻ góp phần đầy lùi những thông tin sai trái của các thế lực thù địch về văn hóa, tạo nên sự hưng thịnh của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Triển khai cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng", trong chương trình, học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến trình bày tiểu phẩm với nội dung phản ánh tình trạng ứng xử thiếu văn minh, thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội khi đăng tải thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận của một bộ phận đoàn viên, thanh thiếu niên hiện nay.

Các đoàn viên tham gia chương trình.
Các đoàn viên tham gia chương trình.

Tọa đàm góp phần giúp các đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, định hướng đúng đắn trong việc ứng xử trên không gian mạng, hòa nhập với các nền văn hóa khác nhau, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu thông tin tích cực và phản bác các luận điệu sai trái, thù địch…

https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202404/tuoi-tre-thai-nguyen-ung-xu-van-minh-tren-khong-gian-mang-df820a9/
Các tin khác: