CÀ PHÊ NAPOLY

Cập nhật ngày: 14/01/2014 02:55
Địa chỉ: Số 203, đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 854 217
Các tin khác:
CÀ PHÊ KIẾN TRÚC 14/01/2014 02:56
CÀ PHÊ No.1 14/01/2014 02:56
CÀ PHÊ D & D 14/01/2014 02:56