CÁC HÃNG TAXI

Cập nhật ngày: 14/01/2014 02:47

 

Taxi Cường Tùng (0280) 3 756 756

Taxi Đăng Quang (0280) 3 822 822

Taxi Đức Quỳnnh (0280) 3 855 855

Taxi Gang Thép (0280) 3 831 831

Taxi Hà Lan (0280) 3 759.759

Taxi Hoa Mai (0280) 3 758 758

Taxi Kiên Cường (0280) 3 866 866

Taxi Khải Hưng (0280) 3 666 888

Taxi Mai Linh (0280) 6 252 525

Taxi Mai Nga (0280) 3 547 547

Taxi Nam Mây (0280) 3 841 841

Taxi Quý Đa (0280) 3 856 856

Taxi Sông Công (0280) 3 762 762

Taxi Thái Bảo (0280) 3 737 737

Taxi tải Thành Hưng (0280) 3 651 651

Taxi Việt Bắc (0280) 3 658 658

 

Các tin khác:
Taxi Mai Linh 25/08/2016 10:06
Taxi Hoa Linh 11/01/2016 03:11