KHÁCH SẠN QUANG ĐẠT.

Cập nhật ngày: 14/01/2014 03:09
Địa chỉ: Đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 855 540/ 3657696
Các tin khác: