CÀ PHÊ ORANGE

Thứ ba 14/01/2014 - 14:53
Địa chỉ: Số 66, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 657 606
Xem chi tiết

CÀ PHÊ SƠN

Thứ ba 14/01/2014 - 14:53
Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Sơn, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3857 222
Xem chi tiết

CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Thứ ba 14/01/2014 - 14:52
Địa chỉ: Số 351, đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 854 124
Xem chi tiết

CÀ PHÊ VICTORY

Thứ ba 14/01/2014 - 14:52
Địa chỉ: Số 140, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 653 356.
Xem chi tiết