10 thành tựu và sự kiện nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2019.
Ngày cập nhật : 22/01/2020 | Lượt xem : 15216