15 hộ gia đình được bàn giao bò cái sinh sản.
Ngày cập nhật : 24/08/2023 | Lượt xem : 646