Ban CHQS thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023.
Ngày cập nhật : 18/11/2023 | Lượt xem : 471