Bàn giao 78 con trâu, bò cho hộ nghèo, cận nghèo.
Ngày cập nhật : 24/11/2023 | Lượt xem : 463