Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy 11 xã trực thuộc Thành ủy.
Ngày cập nhật : 02/06/2023 | Lượt xem : 452