Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.
Ngày cập nhật : 26/03/2022 | Lượt xem : 459