Cần có sự phối hợp tích cực để giải quyết dứt điểm đề nghị của cử tri.
Ngày cập nhật : 07/12/2016 | Lượt xem : 11722