Công an thành phố Thái Nguyên ra quân cấp căn cước theo luật căn cước 2023.
Ngày cập nhật : 01/07/2024 | Lượt xem : 437