Công bố, trao quyết định và bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 19/05/2023 | Lượt xem : 603