Công tác quản lý trật tự xây dựng cần lấy dân làm gốc.
Ngày cập nhật : 01/03/2017 | Lượt xem : 15875