Đảm bảo thông xe kỹ thuật nút giao đường Bắc Sơn kéo dài nối với đường Lương Ngọc Quyến đúng...
Ngày cập nhật : 06/12/2021 | Lượt xem : 8703