Đồng chí NGUYỄN HỮU PHAN giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 04/04/2024 | Lượt xem : 399