Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Ngày cập nhật : 06/02/2023 | Lượt xem : 478