Hiệp đồng tuyển, nhận quân; huấn luyện, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị...
Ngày cập nhật : 02/01/2024 | Lượt xem : 442