Hội nghị quán triệt công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023.
Ngày cập nhật : 22/06/2023 | Lượt xem : 419