Họp báo Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày cập nhật : 29/11/2023 | Lượt xem : 389