Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 80 hội viên Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong
Ngày cập nhật : 18/07/2022 | Lượt xem : 479