Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 50 người có công ở phường Trung Thành.
Ngày cập nhật : 17/07/2023 | Lượt xem : 528