Khám sức khỏe miễn phí cho gần 200 đối tượng chính sách xã Cao Ngạn.
Ngày cập nhật : 29/04/2022 | Lượt xem : 459