Khánh thành và bàn giao hệ thống cung cấp oxy y tế tại Bệnh viện Gang Thép
Ngày cập nhật : 24/11/2021 | Lượt xem : 25974