Kiểm điểm tiến độ thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB Khu dân cư tổ 13, Khu tái định cư 7C...
Ngày cập nhật : 06/04/2024 | Lượt xem : 400