Kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 15/10/2022 | Lượt xem : 429