Kiểm tra công tác diễn tập khu vực phòng thủ tại thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 05/08/2022 | Lượt xem : 472