Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV: Biểu quyết thông qua 11 dự thảo nghị quyết.
Ngày cập nhật : 24/03/2023 | Lượt xem : 421