Năm 2023, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách trên 2.740 tỷ đồng.
Ngày cập nhật : 11/01/2024 | Lượt xem : 469