Nhân dân tổ 1, phường Quang Trung đóng góp trên 560 triệu đồng làm đường giao thông.
Ngày cập nhật : 27/11/2023 | Lượt xem : 516