Nhiều hộ dân thuộc Dự án Khu dân cư tổ 13, phường Túc Duyên đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ...
Ngày cập nhật : 08/04/2024 | Lượt xem : 385