Nhiều hộ dân thuộc dự án Khu dân cư tổ 13 và Khu tái định cư 7C, phường Túc Duyên nhận tiền...
Ngày cập nhật : 04/04/2024 | Lượt xem : 405