Những công trình nâng tầm vóc đô thị thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 17/10/2023 | Lượt xem : 392