Phường Quang Vinh: Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023.
Ngày cập nhật : 15/11/2023 | Lượt xem : 494