Phường Trưng Vương: Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023.
Ngày cập nhật : 03/11/2023 | Lượt xem : 443