Ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy" tại tổ 5 phường Quang Vinh.
Ngày cập nhật : 14/12/2022 | Lượt xem : 414