Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an xã bán chuyên trách.
Ngày cập nhật : 14/07/2023 | Lượt xem : 398