Thành phố Thái Nguyên bầu Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày cập nhật : 27/02/2024 | Lượt xem : 422